Samochód bojowy

ŚREDNI SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY

VOLVO FL280 3/16
327[K]68

 

„NAPOLEON CYBULSKI”

1
Hydronetki
2
Linia szybkiego natarcia
3
Armatura pożarnicza
4
Sprzęt przeznaczony do zwalczania owadów błonkoskrzydłych
5
Sprzęt przeznaczony do zwalczania pożarów kominowych
6
Węże tłoczne
7
Przedłużacz bębnowy
8
Agregat prądotwórczy
9
Sorbent
10
Stożki ostrzegawcze
1
Szyny Kramera
2
Deska ortopedyczna
3
Torba medyczna PSP R-1
4
Nosze płachtowe
5
Gaśnica
6
Pompa szlamowa
7
Rozdzielacz kulowy
8
Nasada tłoczna
9
Podręczny sprzęt burzący
10
Stojak hydrantowy
11
Wkrętarka akumulatorowa
12
Koło zapasowe
1
Stojak hydrantowy
2
Sito kominowe
3
Klucz do zasuw hydrantów podziemnych
4
Łomy
5
Podnośnik strażacki HI-LIFT
6
Pilarki spalinowe
7
Narzędzie ratownicze HOOLIGAN
1
Działko wodne
2
Węże ssawne
3
Łopaty, miotły i widły
4
Podkrzesywarka spalinowa
5
Drabina aluminiowa
6
Drabiny nasadkowe
7
Bosak dielektryczny
1
Parawan ochronny
2
Sprzęt do ratownictwa wodnego
3
Sprzęt do ratownictwa wysokościowego
4
Zbiornik wodny
5
Torba medyczna
6
Najaśnica
1
Radiostacja
2
Panel informacyjny
3
Sygnał pneumatyczny
4
Sterowanie sygnalizacją świetlną i dźwiękową
5
Kamera cofania
6
Wideo rejestrator

GALERIA

 

Realizujemy zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.