Sprzęt ratowniczy

APARATY OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH

Sprzęt ochrony dróg oddechowych w dzisiejszych czasach znajduje się na wyposażeniu technicznym każdej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz większości jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Jest bardzo potrzebnym i praktycznym elementem wyposażenia i jest przeznaczony do podawania powietrza ratownikowi, który znajduje się w strefie pożaru, gdzie dostęp do świeżego powietrza jest bardzo mocno ograniczony.

TORBA MEDYCZNA, FANTOM ORAZ DEFIBRYLATOR SZKOLENIOWY

Torba medyczna to podstawowe narzędzie, służące do przechowywania materiałów i środków przeznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.

Dodatkowo, na wyposażeniu jednostki znajduje się zestaw szkoleniowy w postaci fantomu oraz defibrylatora szkoleniowego, który pozwala nam ćwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Sprzęt został pozyskany w ramach ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2018 roku.

DESKA ORTOPEDYCZNA

Deska ortopedyczna to nosze ułatwiające stabilizację poszkodowanego i jego transport w trudnych warunkach. Jest wykorzystywana w zdarzeniach, w których poszkodowany mógł doznać obrażeń ciała, a w szczególności kręgosłupa.

Deska ortopedyczna umożliwia zabezpieczenie poszkodowanego na czas transportu do szpitala. Wyposażona jest w pasy zabezpieczające oraz stabilizator głowy, który chroni szyjny odcinek kręgosłupa.

PILARKI SPALINOWE

Na wyposażeniu samochodu ratowniczo-gaśniczego znajdują się także cztery pilarki spalinowe. Wykorzystujemy je podczas działań, w których mamy do czynienia z powalonymi drzewami na drodze, zwisającymi konarami nad jezdnią.

Pilarka jest przez nas czyszczona i konserwowana po każdym użyciu. Na wyposażeniu znajdują się cztery rodzaje pilarek, dzięki czemu jesteśmy świetnie przygotowani do usuwania skutków wichur.

Sprzęt przekazało Biuro Regionalne w Krakowie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, a zakup został sfinansowany z nadwyżki finansowej wypracowanej przez Związek Wzajemności Członkowskiej „Galicja”.